EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
kreditinfo - privat

Kreditinformation for private personer.

kreditinfo - privat

Det evigt tilbagevendende spørgsmål hos den priate forbruger er vel altid, kan jeg blive kreditgodkendt. Hvis man allerede er blevet registrert som "dårlig betaler", er svaret  helt klart et nej. Er man ikke registrert er svaret "måske". Som kreditgiver kan man ikke umiddelbart på forhånd give et præcist generelt svar på om et lån kan godkendes.

Der er en hel række forhold, der indgår i en kreditvurdering. Først og fremmest er det vigtigt, at debitor på forhånd kan sandsynliggøre, at hans kommende indtægt kan dække husholdningens udgifter samt ydelsen på det ønskede lån. Allerede her viser erfaringen, at mange ikke har gjort sig den ulejlighed, at foretage en behøring beregning af hvor mange penge der er tilbage, når låneydelsen og de faste omkostninger er betalte. Det er vigtigt at vide, hvor stort beløb har jeg til rådighed.

EuroCapital kan hjælpe med denne beregning, idet vi har skabt en simpel model, hvor man kan indtaste sine egne tal. Når man herefter trykker på beregn knappen kommer den ud med et resultat og give en meddelelse om et lån kan bevilges eller ej. Der er mange forhold der imidlertid spiller ind i en endelig afgørelse såsom låneformål, jobsikkerhed, boligforhold om man er to eller en enkelt i husstanden, bestående gældsbyrde, evt. skattemellemværende osv.  Derfor en denne testmodel kun en vejledende model. Men prøv den alligevel.

Hvis du vil være bedre til at styre din økonomi kan du udarbejde et mere detaljeret budget. For at hjælpe dig i denne proces har EuroCapital udarbejdet et budget regneark og et privat formue regneark. Ved at klikke på nedenstående link, kan du hente de pågældende regneark ind i din egen computer.  Du kan benytte disse skemaer, og indsætte dine egne tal. Du kan således selv beregne, hvilke råderum du har. Er du endvidere  i tvivl om skatten, kan du gå til told og skats hjemmeside og beregne den korrekt - igen ved at klikke på nedenstående link.

Med hensyn til budgettering er der mange der altid siger, at dette ikke er nødvendigt. Men efter EuroCapitals opfattelse er det vigtigt at kende sin økonomi. Et budget giver dig mulighed for at tage stilling til forhold omkring kommende indtægter og udgifter inden de finder sted. Herved kan man på forhånd beslutte sig for, hvilke udgifter man vil undgå, og hvilke man vil acceptere. Herved kan man undgå den ubehagelige situation, at bruge flere penge end man tjener.  Man kan også undgå den uebhagelige situation, at låne penge til at dække sit underskud ind med. En af de største fejltagelse m.h.t. til styringen af sin private økonomi er at sætte lighedstegn med forbrugslån og indkomst. Mange behandler forbrugslån som det det er, nemlig lån til et forbrug, der meget ofte i virkeligheden er et overforbrug. Er overforburg her og nu skal inddækkes af en mindre forbrug i de næste f.eks.  fem år. Kender man ikke sin økonomi godt nok, kan mans starte en ond spiral der kan ende i noget ubehageligt. Derfor kend din økonomi og styr den.

NB! Den hyppigste årsag til afslag på et nyttigt lån til bil eller bolig er ofte en for stor gældsbyrde i form af  forbrugslån. Et usikret lån - et blankolån - kan være fornuftigt, hvis anvendelsen af lånet går til købe af investeringsgoder, der har en rimelig levetid svarende til lånets afviklingsperiode. Det er ikke velegnet til køb af hverdagsvarer eller unødvnedige luksusvarer, hvis rådighedsbeløbet er lidt anstrengt.