EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
se om du kan blive kreditgodkendt i banken - her kan du foretage en kredittest - beregn normtal og se kommentarer

Denne test er ret simpel og svarer stort set til indholdet i et låne ansøgningsskema. Der foretages en beregning af et rådighedsbeløb, der sammenlignes med gældende normtal i bankerne. Samtidig beregnes der også hvor meget gæld man har i forhold til indkomst. Ligesom du kan se en mulig kreditafgørelse og om renten vil være normal eller forhøjet.

Beregn dit rådighedsbeløb, se aktuelle normtal og en mulig  kredit afgørelse

Indtast værdierne i de tomme felter og klik på beregn knappen. Du vil herefter kunne se et beregnet rådighedsbeløb i forhold til et gældende normtal for långivning. Samtidig vil du også kunne se et tal for din gæld i forhold til indkomst, der også har afgørende indflydelse på en kreditbeslutning. Er gælden for høj kan det resultere i et låne afslag eller en forhøjet rentesats på lånet. Normtallene kan være forskelligt bankerne imellem. De anvendte normtal i denne beregning hører til i den lavere ende af skalaen.

Normtallene for rådighedsbeløb er baseret på de minimums rådighedsbeløb man anvender, når man skal foretage beregninger omkring en gældssanering. I en gældssaneringssag anvender man det beløb, der overstiger det månedlige rådighedsbeløb til at afvikle en saneret gæld over fem år. Overholder man betalingerne i en gældssanering vil al gæld være annulleret efter de fem år.

Man skal forvente, at  de reelle rådighedsbeløb, som en långiver anvender ved nyudlån, kan være større end vore anvendte minimumsbeløb. Hvis en långiver anvender lavere tal for beregning af rådighedsbeløb, vil det formentlig være en overtrædelse af Kreditaftaleloven, hvilket vil gøre lånet ugyldigt. Kreditgiver vil miste retten til at kræve renter og gebyrer for lånet, og risikerer en politianmeldelse.

Oplysninger om det lån man ønsker at optage
Angiv  lånebeløb  
Angiv den månedlig ydelse - klik her for at udregne en låne ydelse  
Oplysninger om indtægtsforhold mv.
Månedlig bruttoløn ansøger før skat  
Månedlig nettoløn ansøger efter skat  
Månedlig bruttoløn ægtefælle/samlever før skat  
Månedlig nettoløn ægtefælle/samlever efter skat  
Evt. børneydelse omregnet til et månedligt beløb  
Evt. anden indtægt omregnet til et månedligt beløb  
Boligudgifter
Månedlig husleje for lejebolig eller den gennemsnitlige månedlige ydelse på kreditforenings- og boliglån  
Månedlige udgifter til vand, varme, gas mv.  
Udgifter til ejd. skat, fællesudgifter, boligforsikring mv.  
Andre faste udgifter omregnet til månedlige udgifter
Fagforenings- og A-kassekontingent  - månedligt  
Udgifter til dagsinstitutioner, evt. børnebidrag - månedligt
Forsikringer, tv, tele, mobil, abonnementer - månedligt  
Udgifter til bildrift - uden låneydelse på billån - månedligt  
Samlede låneydelser for bestående lån (det nye lån skal ikke medtages her) - omregnet til månedlige udgifter  
Andre oplysninger
Samlet gæld for bestående lån (det nye lån skal ikke medtages her)  
Antal voksne i husstanden  
Antal børn i husstanden  
Boligform vælg mellem leje - andel - eje - hos forældre - c/o adr.

  lejebolig   andelsbolig     ejerbolig     c/o adresse eller  hos forældre

 

Resultat af beregning
Samlet månedlige indtægter efter skat  
Samlet faste månedlige udgifter  
Beregnet månedligt Rådighedsbeløb  
Normtal for rådighedsbeløb  
Total gæld  
Total årlig indkomst før skat  
Gæld i procent af årlig bruttoindkomst  
Normtal for gældsprocent -  

 

Kreditvurderings information / tip

 

 

ikontaktinfo
Bankinfo.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
mail@capital.dk