EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
den rigtige opsparingsberegninger

De fleste finansielle lommeregnere er for simple til at benytte i en rigtig opsparingsberegning. Her kan du udregne værdien af af en regelmæssig månedlig opsparing, hvor der tages højde for

 • antallet af rentetilskrivninger i løbet af året
 • Om der er tale om forud eller bagud indbetalinger
 • Skattesats og inflation
 • Renter før og efter skat
 • Værdien i nutidskroner efter en forventet inflation
 • Rentetab eller gevinst i forhold til skat og inflation

 

slutværdien af en regelmæssig månedlig opsparing

Indtast værdier og klik på beregn knappen og se herefter resultatet. - Se kommentarer  og forklaringer nedenfor.

 

Angiv det månedlige opsparingsbeløb
Vælg antallet af rente tilskrivninger pr. år
Vælg forud betalt eller bagud betaling
Hvor mange år skal der opspares
Skriv den  årlige rentesats (ved decimal brug komma)
Her kan du ændre den forventede årlige inflations sats
Skatteprocent for kapitalindkomst

  

resultat af beregningen

Slutværdien af opsparingen inklusiv renter før skat  
Heraf samlet rentetilskrivning i perioden før skat  
Rentebeløbet efter løbende kapitalindkomst skat  
Slutværdien af opsparingen efter løbende renteskat  
Nutidsværdien af opsparingen efter renteskat  
Slutværdien af opsparingen, hvis den blev forrentet med en rentesats, der svarede til inflationsprocenten  
Forskellen mellem slutværdien efter skat og slutværdien ved en inflationsforrentet opsparing  
Summen af alle indbetalinger over perioden  
Det månedlige opsparingsbeløb  
Forud eller bagud betalt bagud 
Antallet af rentetilskrivninger pr. år  
Antal år der opspares  
Årlig sats for inflation  
Skattesats for kapitalindkomst  

kommentarer til  de forskellige værdier

 • Det månedlige opsparingsbeløb er det beløb, der indsættes på en opsparingskonto hver måned i opsparingsperioden.
 • Bankerne har forskellige rentetilskrivnings terminer. Normalt er der rentetilskrivning  en gang i slutningen af året.  Enkelte banker foretager dog også halvårlige eller kvartalsvise rentetilskrivninger. Endelig er der i sjældne tilfælde tale om en månedlig rentetilskrivning. De fleste finansielle lommeregnere er indstillet til at vise beregninger med en månedlig rentetilskrivning, hvilket normalt viser et for højt resultat i forhold en bank, der kun har en rentetilskrivning pr. år.  Bankinfo's beregner er derfor tættere på virkeligheden.
 • Ved forudbetaling foretages indbetalingen f.eks. den første i måneden. Ved indbetaling bagud indbetales ultimo en måned og sidste betaling finder sted på samme tidspunkt for sidste rentetilskrivning. Normalt vælges forud. Ofte er finansielle lommeregnere indstillet til bagud betaling, hvilket normalt heller ikke reflekterer virkeligheden.
 • Denne beregner er indstillet til en opsparingsperiode  i et helt antal år - for at bevare et simpelt overblik omkring sammenhængene i de forskellige faktorer.
 • Her anføres den årlige pålydende rentesats, som banken benytter, når renten skal udregnes. Må ikke forveksles med den nominelle rente, som er "skævt" defineret i Kreditaftaleloven. Mange banker opgiver også en årlig rentesats, men foretager beregningerne efter kalenderdagene. Hvis det sidste er tilfældet skal den valgte  rentesats divideres med 360 og herefter ganges med 365.
 • Inflationen udhuler opsparingen. Du kan ændre eller indtaste en anden forventet inflationsfaktor. Den benyttes til at finde en nutidsværdi af din opsparing for at se, hvad det samlede beløb har af værdi i nutidskroner efter skat og inflation.
 • Skatteprocent Renter er skattepligtig indkomst. Det medtages som kapitalindkomst dvs. den modregnes i eventuelle lånerenter, hvor den i givet fald  vil have en skatteværdi på p.t. ca. 30,6%, der er de følgende år er faldende. Positiv kapitalindkomst - dvs. ud over modregning - beskattes sammen med den normale indkomst.
 • Slutværdien før skat er summen af indbetalinger tillagt rente og renters rente for perioden som om der ikke skal betales rente skat.
 • Rentesum er beløbet der samlet er tilskrevet i renter over perioden uden hensyn til renteskat.
 • Slutværdien efter skat er summen af indbetalinger tillagt renter efter at der er beregnet løbende betaling af renteskat.
 • Nutidsværdi er slutværdien af opsparingen - efter løbende betaling af renteskat - tilbagediskonteret til nutiden. Her kan du se, hvad værdien af din opsparing er i dag efter skat og inflation.

 

NB! Normalt vil man foretage en stigende opsparings indbetaling, der kompenserer for værditabet i forhold til inflationen.

 

  

kontaktinfo
Bankinfo
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
mail@capital.dk