EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
kreditinfo - erhverv

Kreditinformation for vikrsomheder.

kreditinfo - erhverv

Kreditinformation for erhvervsvirksomheder.

EuroCapital har samlet en række hjælpeværktøjer, som en virksomhed kan hente til eget brug. Det drejer sig om regnearksprogrammer til budgettering, salgs forecast, likviditetsoversigt mv. Indholdsoversigt  til en forretningsplan for en nystartet virksomhed samt en igangværende virksomhed er også medtaget. Ved at besvare spørgsmålene og nedskrive dem i rapporten, har man udarbejdet en forretningsplan, der kan bruges til præsentation for långivere og investorer. For at kunne honorere en virksomheds kreditønsker er det nødvendigt med et troværdigt vurderingsmateriale. Tryk på en af nedenstående link og opret dit eget regneark eller tekst dokument.

Klik på nedenstående link og download følgende regneark:

Sådan ser en kreditgiver på virksomheden når den skal kreditvurderes
  • Den helt primære faktor er en vurdering af virksomhedens indtjeningsevne, både hvad angår det historiske forløb såvel som det fremtidige. Prognoser for afsætning af produkter og salgsforventninger i det hele taget skal være underbygget ud fra realistiske og troværdige forudsætninger. (Meget ofte har det vist sig, at for flere virksomheders vedkommende er en omsætning på over 1 mio. kr. pr. medarbejder ikke urealistisk.)
  • Endvidere skal der også være en rimelig egenkapital til stede i virksomheden. Meget ofte henvender en nybegyndende virksomhed sig til banken og ønsker, at banken og andre kreditgivere vil finansiere virksomheden uden at virksomhedens ejere selv vil placere midler i projektet. Man kan ikke forvente, at en kreditgiver vil påtage sig en udlåns risiko uden at ejerkredsen også selv påtager sig en driftsherre risiko i form af en passende egenkapital i selskabet. For etablerede virksomhederne vedkommende går en hel del af kreditanalysen ud på at vurdere den reelle værdi af aktiver og passiver for at finde frem til en realistisk egenkapital i selskabet. Kreditgivers beregning af egenkapitalens størrelse er ofte forskellig fra den bogførte egenkapital.  Normalt vil det være passende med en egenkapital på ikke under 10% af balancen.
  • Et af de sværeste områder for en kreditanalytiker er ofte en vurdering af konjunkturerne og produkters livscyklus. Dårlige konjunkturer for en branche kan fjerne værdierne i et selskab meget hurtigt, ligesom fabrikationsudstyr og driftsmateriel kan være usælgeligt i forbindelse med et forceret salg ved virksomheds ophør. Derfor vil man ofte finde kreditanalytikere, der er specialister inden for et givet område.
  • Ledelsens kvalifikationer og kvalitet er altafgørende for at en kreditgiver vil indlade sig med en virksomhed. Alle informationer fra virksomhedens ledelse skal være i harmoni med hinanden. Er der den mindste afvigelse og  opstår der tvivl omkring ledelsens evne eller oprigtighed, bliver kassen smækket i med det samme. Hvis selskabet fremlægger resultater, der afviger meget fra planer eller troværdigheden bliver antastet er det stort set slut med kreditter, og kreditor vil herfra arbejde meget ihærdigt for at få gælden nedbragt. Det er ledelsens evne til at respondere på problemer, der er afgørende for en kreditgivers medvirken, hvis der skulle opstå problemer i en virksomhed. Tillid er afgørende.
  • Låneformål afslører ofte virksomhedens seriøsitet. Skal et lån anvendes til finansieringen af specialbiler til ledelsen eller finansieringen af eksotiske anskaffelser, der ikke umiddelbart et med til at skabe en indtjeningsmæssig tilvækst ud over det nødvendige, risikerer man ikke blot et nej. Man skaber samtidig  en begyndende mistillid til ledelsen.
  • Lånets størrelse og virksomhedens størrelse har naturligvis også betydning for en kreditgivers ressource indsats. Kreditgiver er lige så fikseret på indtjening som alle andre virksomheder. Villigheden og ihærdigheden fra kreditgivers  side er ligefrem proportional med den finansielle indtjeningsmulighed afpasset efter den tilhørende kreditrisiko.
  • Ejer formen har ikke den store betydning, men personkredsen bag virksomheden har det. I den forbindelse har kreditanalytikere en utrolig god hukommelse og evne til at kombinere navne og andre forhold fra forretningsverdenen. Har man en gang været i selskab med en ulden person påvirker det helt klart kreditvurderingen - tillid er altafgørende.