EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
beregning af en finansiel leasingydelse

Her kan du udregne størrelsen af den månedlige leasingydelse, hvor der tages højde for

  • købeprisen for udsturet
  • Leasingperiode
  • Om der skal betales en ekstraordinær leasingydelse ved aftalens indgåelse
  • Hvis der i stedet skal erlægges et depositum, der tilbagebetales efter leasingperiodens udløb.
  • Ydelsen beregnes også ud fra den restværdi, som leasingudstyret forventes at indbringe efter leasingperioden.
  • Leasingselskabet kalkulationsrente

beregning af en finansiel leasingydelse for leasing af driftsmidler

Her kan du udregne en månedlig leasingydelse mv., der anvendes i forbindelse med finansiel leasing af driftsmidler. Normalt kender du ikke leasingselskabets interne kalkulationsrente, der ofte er den samme som ved almindelig finansiering af anlægsaktiver. P.t. skal man formentlig regne med ca. 8% for leasingaktiver med en købspris på mellem kr. 100.000,- og kr. 500.000,-.

Indtast oplysninger nedenfor

- alle felter skal udfyldes -

    
Leasingudstyrets købs pris uden moms  
Leasingperiode i måneder  
Ekstraordinær leasingydelser. Tal under 100 beregnes som en procentandel af købsprisen. Tal over 100 medtages i beregningen som det indtastede beløb. Skriv 0 for ingen ex. ydelse.  
Et evt. etableringsgebyr. Skirv 0 for ingen gebyr
Depositum - skriv antal måneders leasingydelse i depositum.

Skriv 0, hvis der ikke er depositum. Ydelsen beregnes da som en bagud betalt leasingydelse.

Skriv 1, hvis leasingydelsen er forudbetalt.

Skriv også 1, hvis der betales et depositum på 1 måneds leasingydelse, hvorefter de efterfølgende leasing ydelser betales bagud.

Skriv 2, hvis der betales 1 måneds ydelse i depositum og leasingydelserne betales forudud.

Generelt svarer 1 måneds depositum til en forudbetalt ydelse. Det forudsættes, at depositum tilbagebetales til leasingtager efter endt leasingperiode uforrentet, da renteeffekten er indkalkuleret i beregningen.
   
Restværdi efter leasingperiode. Tal under 100 beregnes som en procentandel af købsprisen. Tal over 100 medtages i beregningen som det indtastede beløb. Skriv 0 for ingen restværdi  
Leasingselskabets årlige "pålydende" kalkulationsrente - evt. decimaler adskilles med komma.  

  Se resultat af beregningen nedenfor.

 

 

Resultat af beregningen

   
Leasingydelse excl. moms  
Moms af leasingydelse  
Leasingydelse incl. moms  
Ekstraordinær leasingydelse excl. moms betalt ved aftalens indgåelse  
Antal måneders depositum  
Depositum ialt excl. moms  
Leasingaktivets  gensalgsværdi excl. moms efter leasingperiode  
Leasingperiode  
Ekstraordinær leasingydelse i % af leasingaktivets pris  
Gensalgsværdi i % af leasingaktivets  købspris  

 

 

 

 

kontaktinfo
Bankinfo
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
mail@capital.dk