EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
avanceret åop beregner

Her kan du udregne åop for et lån, hvor de månedlige ydelser er forskellige

ÅOP beregner for et lån med forskellige ydelsesbetalinger

Indtast låneprovenu og de forskellige ydelser i felterne nedenfor. Klik herefter på beregn åop knappen. Låneprovenu er det beløb låntager rent faktisk modtager fra långiver. Det er ikke selve lånebeløbet eller hovedstol, men det beløb "du står med i hånden", når låneomkostninger og andre etableringsomkostninger er fratrukket lånet. I ydelserne skal du også medtage et evt. administrationsgebyr. Evt. andre andre gebyrer, der forfalder sammen med ydelsen på forskellige tidspunkter skal du også medtage. Betaler du ikke en låneydelse i en given måned men kun et gebyr, skal det også medtages.

Låneprovenuet udbetales ved periodens start. En ydelse betales bagud i en efterfølgende måned. Hvis man skal betale ydelse nr. 1, er den i beregningen medtaget som værende betalt ult. måneden. Beregningsmodellen kører ikke efter kalenderen, men baseret på hele måneder. Kører man efter kalenderen er de 5 ekstra rentedage dog så ubetydelige for åop beregningen, at man i praksis kan se bort fra dem.  En normal effekt vil være et tillæg til åop på ca. 0,01.  Indtast uden decimaler.

Resultatet af åop åbner i et ny vindue. De indtastede værdier henstår i denne indtastningsside. Du kan herefter rette evt. værdier og klik på beregn knappen igen. Herefter vil det nye resultat åbne i et nyt vindue.

Tabellen er opsat til 120 betalinger, dvs. 10 år. Løber lånet over 5 år skal du dog blot udfylde felterne med aktuelle tal inden for felterne til og med ydelse nr. 60. De resterende ydelser med 0 i de efterfølgende år ændrer ikke på beregningen.

               
Låneprovenu, der udbetales    
ydelse nr beløb         ydelse nr. beløb         ydelse nr. beløb         ydelse nr. beløb        
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59 60
61 62 63 64
65 66 67 68
69 70 71 72
73 74 75 76
77 78 79 80
81 82 83 84
85 86 87 88
89 90 91 92
93 94 95 96
97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 111 112
113 114 115 116
117 118 119 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankinfo

tlf. 70203250